Partner: Benjamin OSBORN ( - )
Partner: (unknown)
Children: Elizabeth OSBORN (c. 1815- )

Partner: Benjamin OSBORN

Name: Benjamin OSBORN
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Child 1: Elizabeth OSBORN

Name: Elizabeth OSBORN1
Sex: Female
Spouse: John FAIRWEATHER (1817- )
Birth c. 1815 Thornton Le Fen, Lincolnshire, England1

Sources

1Ron Fairweather, "Ron Fairweather - Family Tree".